voor organisaties

verhaal verbeeld

visualiseren online en live

Dit kan ik voor je doen

LIVE TEKENEN  

Tijdens een live bijeenkomst teken ik op groot formaat mee. Alle tekeningen ontvang je digitaal na afloop van de bijeenkomst.

LIVE TEKENEN  ONLINE

Tijdens je meeting teken ik online mee. Door te luisteren en te improviseren maak ik een vertaalslag van het gesprek naar (digitaal) beeld. Wanneer je het tekenen op deze wijze inzet heb je de beelden gelijk digitaal en kan je dit ook delen met de aanwezigen of je doelgroep.

LIVE SCHILDEREN/ PERFORMANCES 

Wil je grote impact maken tijdens een event of congres, kies dan voor live schilderen. Ik maak ter plekke een schilderij; het schilderen is simultaan op een groot scherm te volgen. Door gebruik te maken van verf ontstaat een driedimensionaal beeld dat je verhaal ondersteunt en kracht bijzet. Nadien ontvang je de tekeningen / schilderingen digitaal.

 

LIVE DRAWING 

During a live meeting I visualize your content in a large format drawing. You will receive all drawings digitally after the meeting.

 

LIVE DRAWING ONLINE 

 

During your meeting I will visualize your content online. You can choose to see me drawing online during the meeting, or to receive the drawings after the meeting without seeing the process. By listening and improvising, I translate the conversation into (digital) images. Either way, if you choose this way of drawing, you can share the digital result straight away with everyone that attended after the meeting.

 

LIVE PAINTING/ PERFORMANCES  

 

If you want to make a big impact during an event or conference, choose live painting. I make a painting on the spot; the painting can be followed simultaneously on a large screen. By using paint, a three-dimensional image is created that supports your story and adds strength. You will recieve the paintings/ drawings digital after the event. 

 

Verbeeld in een helder overzicht

– Sebastiaan Brons en Marianne Davidson,  NEPROM New Gen –

Onze boodschap landt nu beter

 

– Irene van As, IVRM Communicatie – 

Danielles werk biedt inspiratie

 

– Ministerie van Economische Zaken, Directie Klimaat, K. Hermans –

Organisatie-sensitief

 

– Lars van der Meulen, Aveco de Bondt, Primum –

Waanzinnige live performance

 

– Rachel Levi, Huis van Verbeelding – 

Treffende beeldassociaties

-Harald Mooij, TU Delft, Bouwkunde-

Overweldigend resultaat!

Mirjam Horstmeier, Oxfam Novib- 

EEN BEELD ZEGT MEER DAN DUIZEND WOORDEN

Hoe breng je onder woorden wat je bedoelt? Hoe breng je orde in de brij van meningen en visies? Hoe maak je eenduidig wàt je bedoelt, als woorden zoveel verschillende – en soms ook ongewenste – associaties oproepen? Zomaar wat vragen waarmee ik mijn klanten help. In mijn realtime tekeningen en schilderijen die ik maak tijdens je offline of online bijeenkomst, haal ik de essentie voor voren en overbrug schijnbare tegenstellingen.

STARTGESPREK EN WERKWIJZE 

Tijdens een startgesprek bespreken we de aard van de bijeenkomst en je verwachtingen ervan. We bespreken de mogelijkheden van een visualisatie. Gaan we een samenwerking aan dan verdiep ik me verder in het onderwerp en trekken we de agenda’s.

Je kunt me benaderen voor grotere of kleinere bijeenkomsten. Online en offline. Ik werk per twee uur, per dagdeel of per dag. Daar maken we uiteraard van te voren afspraken over, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Om het zo eenvoudig mogelijk te houden hanteer ik één tarief, waarin de voorbereidingstijd, materiaalkosten en eventuele reistijd al zijn verwerkt.

RESULTAAT 

Na de bijeenkomst heb je een tastbaar eindverslag. Desgewenst werk ik dat verder uit tot een overzichtstekening, waarin alle elementen in onderlinge samenhang hun plek krijgen.

START

Ben je benieuwd wat ik voor jouw (online) bijeenkomst kan betekenen? Ik ga graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

 

A PICTURE PAINTS A THOUSAND WORDS

How do you express what you mean? How do you bring order to the mash of opinions and visions? How do you make it clear what you mean when words evoke so many different – and sometimes unwanted – associations? Just a few questions that I help my customers with. In my real-time drawings and paintings that I make during your offline or online meeting, I draw the essence forwards and bridge apparent contradictions.

 

STARTING CALL AND PROCEDURE

During an initial meeting, we discuss the nature of the meeting and your expectations. We discuss the possibilities of visualization. If we enter into a collaboration, I will delve deeper into the subject and we will set the agendas. You can approach me for larger or smaller meetings, Online and offline. I work per two hours, per half day or per day. We will of course make agreements about this in advance, so that you will not be faced with surprises. To keep it as simple as possible, I use one rate, in which the preparation time, material costs and any travel time are already included.

 

RESULT

After the meeting you will have a tangible final report. If desired, I elaborate this further into an overview drawing, in which all elements are given their place in mutual coherence.

 

START

Are you curious about what I can do for your (online) meeting? I would like to talk to you to discuss the possibilities.

 

REferences

‘Danielle heeft in korte tijd de uitdaging verbeeld die wij hebben bij de evaluatie van het klimaatbeleid. Het is een mooie tekening geworden, waarmee we met betrokken departementen in gesprek gaan over de nadere uitwerking daarvan. Danielle luistert goed, weet begrippen snel om te zetten naar beeld en haar tekeningen bieden inspiratie om buiten de kaders te denken.’

K. Hermans
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

‘Danielle combineert haar artistieke gave met de kunst en moeite om écht in een organisatie te kruipen. Door deze zeldzame combinatie wist ze ons bedrijf op een inspirerende, verrassende én bruikbare manier verbeelden. Een tekensessie van Danielle kan ik ieder professioneel bedrijf aanraden!’

Lars van der Meulen
Aveco de Bondt, Primum 

‘Als Jeugd en Werkgelegenheid (ontwikkel)project hadden we een internationale meeting, waarin we wilden terugblikken op de afgelopen drie jaar, geïnspireerd wilden raken door nieuwe ideeën en vooruit wilden kijken naar 2058.

In plaats van rapporteurs wilden we beeldmateriaal. En zo gingen we de uitdaging aan met Daniëlle. Ze heeft alle workshops en ook de gezamenlijke sessies uitgetekend. Het resultaat is overweldigend. Het is fantastisch hoe Daniëlle luistert naar de deelnemers en hun ideeën, en dit ondertussen weet vast te leggen in kleurrijke en sprekende beelden. Het rapport is de verzameling van al haar tekeningen, die nu al gebruikt worden ter illustratie van uitnodigingen en aankondigingen in het nieuwe jaar van het project. Daniëlles kwaliteiten zijn echt een toegevoegde waarde aan, denk ik, wat voor bijeenkomst dan ook. Komt nog bij dat ze een fijn persoon is.’

Mirjam Horstmeier
Oxfam Novib

‘Daniëlle is een waanzinnige kunstenaar. Live, op muziek zuigt ze mensen met haar schilderingen mee in een verhaal.
We boekten Daniëlle voor de opening van Chaos in de Orde in 2019. Een groot werkfestival voor organisatievernieuwers. Tijdens de opening op muziek, vertelde ik een verhaal, dat dankzij de geïmproviseerde kunst van Daniëlle tot leven kwam.

Op grote videoschermen konden mensen zien hoe met verf, krijt en water steeds nieuwe beelden ontstonden. Naar aanleiding van dit succesvolle optreden besloten we samen er een boekje van te maken.

De samenwerking met Daniëlle is ontspannen. Je kunt haar met een gerust hart boeken voor mooie live performances in grote settings. Haar werk is daar bij uitstek geschikt voor.’

Rachel Levi
Huis van Verbeelding

‘Ze zijn prachtig geworden! Het werkt heel goed, alleen al door naar de tekeningen te kijken komt de hele bijeenkomst van maandagochtend weer aan me voorbij.

Het is echt heel gaaf geworden. Mooi hoe je wat er gezegd werd, versterkt door beeldassociaties die heel treffend zijn (de radartjes, wegen, pijlen en andere figuren die het beeld aan elkaar knopen). Ik zag ook rechtsboven de inbreng van onze studie flexwonen terugkomen.’

Harald Mooij
TU Delft, Bouwkunde

‘De samenwerking verliep vlekkeloos en het eindresultaat mag er wezen! Onze ledenenquête is super verbeeld in een mooi verhaal! Zo is het voor alle leden in een overzicht duidelijk wat er speelt.’

Sebastiaan Brons en Marianne Davidson
NEPROM New Gen

‘Woorden kracht bij zetten is een kunst die Danielle verstaat. De animatievideo die zij heeft gemaakt om het verhaal van IVRM Reputatie te verbeelden houdt niet alleen de aandacht vast, onze boodschap landt ook beter. En dat is waar wij als communicatieprofessionals altijd naar streven. De creatieve vertaling van onze visie op reputatie door Danielle is verfrissend en verrassend.’

Irene van As
IVRM