Daniëlle Davidson

  Paintings. Performances. Space explorations.

Visual artist and filmmaker. Winner of various stipends and awards. Worked in multiple artist-in-residences. As a filmmaker, I released the controversial documentary “Make Jewish Babies?”, which was shown at NPO and European festivals. Received training at Minerva Academy,  the Dutch Art Institute and the CCAC in San Francisco.

Space, its observation and exploration, is a common thread in my work. In my paintings as well as my performances, which include live drawing and painting, often in cooperation with other artists such as musicians, actors, and dancers. Previous venues include exhibitions and festivals.

Open to commissions for organizations, individuals, and other artists. Find more information under the art and organization sections.

If you’re interested in buying or renting artwork, visit the shop.

Beeldend kunstenaar en filmmaker. Opgeleid aan de Academie Minerva en het CCAC in San Francisco. Winnaar van verschillende stipendia en prijzen. Diverse keren artist in residence. Als filmmaker bracht ik de spraakmakende documentaire ‘Make Jewish Babies?’ uit, die te zien was op NPO en Europese festivals.

Ruimte, het observeren en verkennen daarvan is de rode draad in mijn werk. In mijn schilderijen maar ook tijdens mijn performances, live tekenen en schilderen bij tentoonstellingen, festivals en congressen. Een deel van het werk wat op deze site staat is te koop of te huur. Kijk daarvoor in de shop, hier kan je meer werk verwachten. 

Looking for space. Discovering spaces and possibilities. Seeking clarity and creating space. Playing to find.
That is the common thread that I explore in my paintings and performances, often with musicians. For organizations, I use my art to create space in habits and relationships. To create space in people. In that space, then arises new insights and possibilities to grow, which are then given space to come to fruition.

Op zoek naar ruimte. Het ontdekken van ruimtes en van mogelijkheden. Helderheid zoeken en ruimte creëren. Spelen om te vinden.

Dat is de rode draad die ik onderzoek in mijn schilderijen en performances vaak met muzikanten. Voor organisaties zet ik mijn kunst in om ruimte te scheppen in gewoontes en verhoudingen. Om ruimte te scheppen in mensen. In de ruimte die dan ontstaat groeien nieuwe inzichten en mogelijkheden. Die vervolgens ruimte krijgen om tot wasdom te komen.

Contact for more information

Daniëlle Davidson

Would you like to receive updates on an irregular basis?

Sign up for my newsletter