Performances

Ik teken en schilder live in interactie met muzikanten en andere improvisatoren. Deze performance wordt tegelijkertijd geregistreerd op video en geprojecteerd. De projectie verandert continue van gedaante en lijkt mee te bewegen. Geluid, verf, stiften, potlood, kleuren en plamuurmes maken dat er indringende, verrassende en ietwat bevreemdende muziekbeelden en beeldmuziek ontstaan. Het tijdselement is wezenlijk in deze performance evenals geluid is het schilderen tijdsgebonden, maar het laat een spoor achter, je kan de geschiedenis herleiden. Schaalvervorming, de interactie van beeld en geluid, maken dat je in de installatie wordt meegetrokken en blijft kijken.

Ik werk samen met verschillende muzikanten en performers zoals Oorcontact, Hans van der Maas, Rachel Levi, Reiko Yamada en Ella Empress.

English

In my paintings and drawings I look for clarity, while I want to get lost. An element in my work are performances, I draw and paint live in interaction with musicians and other improvisers. This performance is registered, recorded on video and projected. The projection continues to change shape and seems to move with it. Sound, paint, markers, pencil, colours and putty knife create intense, surprising musical images and visual music. The time element is essential in this version, just like sound, painting is time-bound, it leaves a trace, you can trace history. Scale distortion, the interaction of image and sound, so you will be dragged along in the installation.